Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


3 Marzec 2017

KNF zagiął parol na traktory

Kto myślałby, że okres ferii zimowych spowolni działanie naszego ulubionego organu nadzoru byłby w błędzie. Oto bowiem nie minęło dwa dni od zakończenia ferii w stolicy, a tu KNF, 28 lutego nałożył już trzecią (nieuważni mogą być zaskoczeni tempem pracy urzędu, ale takie są fakty) karę w 2017 roku z tytułu niewłaściwego wykonywania obowiązków informacyjnych.

Po wykluczeniu spółki Calatrava Capital S.A. z tytułu dwudziestu czterech przypadków naruszenia na przestrzeni lat 2012 – 2014 zasad sporządzania raportów okresowych, co poza wykluczeniem kosztowało ww. spółkę 700.000 PLN oraz ukaraniem Skarbiec TFI S.A. karą 70.000 PLN z tytułu naruszenia 6 lat wcześniej (o rany – kiedy to było… to chyba jeszcze przed Mistrzostwami Europy w Polsce w piłce nożnej, o których wszyscy już zapomnieli, bo i pamiętać nie było o czym…) obowiązków związanych z brakiem poinformowania o zejściu przez to TFI w pewnej spółce publicznej poniżej progu 5% (tu również szczęśliwa siódemka na początku, tylko w porównaniu do poprzedniego przypadku jedno zero mniej na końcu, co musiało uszczęśliwić TFI kiedy się o tym dowiedział), KNF w końcu rzucił okiem na Czarny Ląd.

A stwierdziwszy że i tam stanęła noga, a wraz z nią działalność pewnego emitenta giełdowego, postanowił przyjrzeć się przygodom tegoż emitenta na owym kontynencie. „Sięgaj gdzie wzrok nie sięga”, mówi pewna maksyma, a KNF najwyraźniej ją zna. KNF sięgnął więc wzorkiem daleko tak w dal jak i w czasie, bo sprawa dotyczyła roku 2013, po czym stwierdził, że czarno to widzi. Cóż, zważywszy, że sprawa dotyczy Czarnego Lądu inaczej jak się wydaje być po prostu nie mogło. Solą w oku organu stały się negocjacje w sprawie niemałej umowy handlowej, na mocy, której pewien emitent miał skokowo zwiększyć przychody. Problem w komunikacji polegał jednak na tym, że na rynku nieoczekiwanie pojawiła się informacja o zawarciu olbrzymiego kontraktu, zabrakło natomiast jakichkolwiek informacji o negocjacjach poprzedzających fakt zawarcia tejże umowy. Oto bowiem we wrześniu 2013 r. Ursus podał, że zawarł z Metals and Engineering Corporation of Adama Agricultural Machinery Industry (Etiopia) umowę na dostawę ciągników, wyposażenie centrów serwisowych oraz dostawę części zamiennych do ciągników. Wartość umowy jak wynikało z raportu wynosiła 90 mln USD, podczas gdy ówczesne obroty Ursusa wynosiły ok. 200 mln zł rocznie. Nic dziwnego więc, że kurs skoczył aż o ponad 70%!

« powrót