Rekrutacja

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Rejestracja

Imię:
Nazwisko:
Email: P
Telefon: P
Login: P
Hasło: P
Powtórz hasło:
Załącz wniosek:
P Akceptuje regulamin

Procedura rejestracji

Skrócony opis procedury rejestracji

 

1. Pobierz i wypełnij „Wniosek o przydzielenie konta operatora portalu obowiązki-informacyjne.pl” [Wniosek].

Pobierz wniosek

2. Wypełnij znajdujący sie po lewej stronie formularza on-line oraz załącz do niego scan Wniosku w formacie PDF lub JPG.
3. Potwierdź zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
4. Wyślij formularz oraz Wniosek poprzez kliknięcie przycisku „Sprawdź i zarejestruj się”.
5. Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie e-mail link aktywacyjny. Wraz z aktywacją linku (poprzez kliknięcie) Administrator otrzymuje informację o założeniu konta i prośbę o aktywację wersji DEMO. Do czasu aktywacji konta przez Administratora jest ono zablokowane – w tym okresie Użytkownik może korzystać z Portalu wyłącznie w ramach opcji Free Tour.
6. Administrator weryfikuje Wniosek i aktywuje konto niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 h od aktywacji linku. Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail powiadomienie o aktywacji konta jako DEMO, po czym za pomocą wybranego loginu i hasła może już zalogować się do Portalu.

Portal gotowy jest do użytkowania.